Czy wybór kuriera ma znaczenie?

 Podczas wyboru kuriera można się kierować wieloma rzeczami jednak z reguły cena ma największy wpływ na ostateczny wybór. Spowodowane jest to tym, że jakość usług świadczonych przez najbardziej znane i oferowane przez firmy kurierskie są porównywalnie na tym samym poziomie świadczenia usług. W 95% paczka jest doręczana kolejnego dnia. Niestety, żaden kurier nie gwarantuje doręczenia następnego dnia roboczego. Wybierając kuriera, można również się kierować znajomością danego kuriera. Ogólnie preferencje mogą być przeróżne aczkolwiek, paczka tak czy inaczej dotrze do odbiorcy.